Szociális hozzájárulási adó a kamatjövedelem után


2023. július 1. után 13%-os szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmet a személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után. A kamat a vonatkozó előírás értelmében –többek között - a pénzintézettől, banktól a befektetés után kapott hozamot jelenti. Nem terheli szociális hozzájárulási adó az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmet, továbbá a magyar állampapír kamatát (hozamát) sem.

 

A kamatra fizetendő szociális hozzájárulási adóra az osztalékra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy nincs adófizetési felső határ, és az EGT tőzsdére bevezetett értékpapír kamatjövedelemnek minősülő hozama után is meg kell fizetni adót.

A Tbj. szerint külföldinek minősülő személy e jövedelmek tekintetében is mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

 

Az adófizetési kötelezettség kezdete attól függ, milyen típusú megtakarításról van szó.

A hitelintézeti betét után fizetett kamat esetében a 2023. július 1-jét követő időszakra járó kamatra, lekötött betét esetén a 2023. június 30. után lekötött betét kamatára vonatkozik az adófizetési kötelezettség.

A nyilvánosan forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvények, befektetési jegyek) esetében a 2023. július 1-től megszerzett értékpapír kamatára, hozamára kell adót fizetni.

A megtakarítási célú biztosításoknál a hatálybalépést követően kötött biztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésre vonatkozik az adófizetési kötelezettség, a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg után.

A nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény vagy értékpapír esetén szintén a 2023. július 1. utáni időszakot kell figyelembe venni.

 

Az adó megállapítására, levonására, bevallására és megfizetésére a jövedelmet juttató szolgáltató kötelezett, aki a nettó összeget írja jóvá a magánszemélynek.

A szociális hozzájárulási adó mellett az Szja tv-ben meghatározott előírások szerint a szolgáltatónak továbbra is le kell vonnia a személyi jövedelemadót.

Az adófizetési kötelezettség az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére, átmeneti jelleggel került bevezetésre, mely jelenleg 2023. november 25-ig tart.