Több mint 2500 hazai vállalkozást érint majd az új ESG-törvény


A kormány az ESG szabályozásról szóló törvényjavaslatot 2023. november 14-én nyújtotta be az Országgyűlés részére, melyet november 28-án a szakbizottságok is megtárgyaltak és módosítás nélkül elfogadásra javasoltak. A jogszabálytervezet célja, hogy átláthatóbbá és ezáltal objektíven vizsgálhatóvá tegye a hatálya alá kerülő társaságok tevékenységét a fenntartható finanszírozás, valamint az ESG szempontok alapján, amivel támogatja az európai klímavédelmi erőfeszítések megvalósulását.


Kire vonatkozik a várhatóan január 1-jén életbe lépő ESG-törvény?

A törvényjavaslat olyan nagyvállalatokra vonatkozik, amelyeknél a következő három érték közül bármelyik kettő meghaladta az itt megjelölt határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 500 főt.

A jogszabály mindezt a „közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő” nagyvállalatokra és a sima nagyvállalatokra külön-külön vonatkoztatja, emellett a „közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő” kis- és középvállalatokra is. A definíció szerint akkor számít annak egy cég, ha a közérdek szempontjából jelentős a tevékenységének természete, mérete vagy alkalmazottai száma vagy vállalati státusza miatt, beleértve a bankokat, a biztosítókat és a tőzsdén jegyzett társaságokat.

Az érintett társaságoknak kötelező átesniük egy fenntarthatósági célú átvilágításon típusuk, méretük és befolyásolási képességük szerint. Ennek részeként létre kell hozniuk egy kockázatkezelési rendszert, valamint a rendszeres vizsgálatok mellett, belső felelősségvállalási stratégia is ki kell alakítaniuk. A szóban forgó cégeknek évente ESG beszámolót kell készíteniük az átvilágítási kötelezettségek teljesüléséről, és azt hat hónapon belül ingyenesen elérhetővé kell tenniük a vállalat weboldalán.


A törvénytervezet legfontosabb elemei

Szakmai támogatás

Létrejön néhány új feladatkör, így például ESG biztosító (adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő biztosítási tevékenységet végző jogi személy), ESG tanúsító (akkreditált megfelelőségértékelő szervezet).  A Gazdaságfejlesztési Minisztérium felel a teljes folyamat és terület irányításáért. Hozzájuk tartozik majd a kis- és középvállalkozások ESG fenntarthatósági felkészítése, az ehhez kapcsolt támogatások, az ESG tanácsadói képzések szervezése és az oktatási intézmények képzése is.

A gazdaságfejlesztési tárca a nyilvántartás vezetését az ESG tanácsadókat oktató intézményrendszer szereplőiről, valamint a Magyarországon ESG tanácsadókat oktató intézmények akkreditációját az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. -re bízza

Nyilvántartás és ellenőrzés

A törvény a SZTFH – Szabályozott Tevékenységek Felügyleti Hatóságát jelöli ki felügyeleti szervnek.  Feladatai:

 • ESG témájú nyilvántartások vezetése
 • Akkreditálja a bejegyzett ESG tanácsadókat, ESG tanúsítókat, fenntarthatósági szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok
 • Hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a fenntarthatósági célú kötelezettségek betartását.
 • Felügyeli a vállalkozások panaszkezelési rendszerének működését.
 • Működteti a magyar ESG menedzsment online platformot.

Ha a hatóság jogsértést tapasztal, figyelmeztetést vagy közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, és kötelezi a vállalkozást a jogsértés megszüntetésére és a szükséges megelőző, illetve korrekciós intézkedések megételére.

A vállalkozások közvetlen kötelezettségei

 1. Kockázatkezelési rendszer létrehozása.
 2. Belső felelősségvállalási stratégia és rendszer kialakítása.
 3. Rendszeres kockázatelemzések elvégzése.
 4. Megelőzési és korrekciós intézkedések megállapítása a vállalkozás saját üzleti hatáskörében és a közvetlen szállítóival szemben.
 5. ESG adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 6. Közvetett szállítók nyilatkoztatása a felmerülő kockázatok tekintetében.
 7. ESG minősítés kezdeményezése jogszabály vagy szerződés alapján.

AZ ESG beszámolókat állami szerv által nyilvántartásba vett ESG tanúsítónak szükséges auditálnia a kézhezvételtől számított 30 napon belül.


Kérdése van? Segítünk!

Azáltal, hogy vállalata fenntarthatóvá teszi a működését nemcsak az új törvénynek és az Uniós elvárásoknak felel majd meg, hanem lehetősége nyílik rá, hogy stabilabb beszállítói láncot építsen fel és képessé váljon arra, hogy zöld finanszírozást vegyen igénybe, amely megalapozza vállalata hossz távú üzleti növekedését.

A törvény bevezetésével kapcsolatban az alábbi szolgáltatásokkal állunk partnereink rendelkezésére:

 • ESG kötelezettségek felmérése
 • ESG stratégia kialakítása
 • ESG tréningek
 • ESG mérőszámok, KPI, dashboard kialakítása
 • ESG jelentések előkészítése
 • ESG audit


Forduljon hozzánk bizalommal!

Takács Zsolt

ESG tanácsadó

 

E-mail