Társasági adó megfizetése devizában


Az adózó első alkalommal a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére nézve teheti meg ezzel kapcsolatosan a nyilatkozatát az adóhatóság felé. A társasági adó megfizetésére választott deviza nemét (forint, euró, amerikai dollár) a T201T jelű formanyomtatvány A08 lapjának 28. rovatában kell bejelölni. A változás bekövetkezésének időpontjaként az adóév első napját kell megadni. 


A bejelentésre vonatkozó határidő jogvesztő, annak elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. 


Így a naptári éves adózóknak, ha jövőre szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, legkésőbb 2022. december 1-jéig erről a szándékukról nyilatkozniuk kell az adóhatóság felé. Ezt követően már nem tudják a bejelentést a 2023-as évre megtenni. 


A rendelet értelmében lehetőség van a bejelentésben szereplő devizáról a másik választható devizára áttérni, ezt az adóév utolsó napjáig lehet módosítani. Ugyanígy, ha az adózó az adó devizában történő megfizetésének lehetőségével mégsem kíván élni, akkor azt szintén az adóév utolsó napjáig bejelentheti az adóhatóságnak 


A bejelentés mindkét említett esetben a következő adóév első napjától hatályos, valamint a bejelentésre vonatkozó határidő itt is jogvesztő. 


A megállapított, bevallott adóelőleg és adófizetési kötelezettségnek az adózó egy a Magyar Államkincstár által erre a célra létrehozott deviza adófizetésre nyitott számlára (a bejelentésének megfelelő devizában) történő átutalással tesz eleget. Ha a bejelentésben megjelölt devizanemtől eltérő devizanemben vezetett számláról érkezik az átutalás, akkor az átváltás költsége az adózót terheli.  


Az így befizetett összeg a számla megterhelésének napján érvényes MNB által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. Ezt követően a forintösszeget az adóhatóság átvezeti a társasági adó befizetése céljából vezetett államháztartási számlára.  Az adó megfizetésének időpontjának a Magyar Államkincstár számlájára történő utalás időpontja minősül