Külföldi általános forgalmi adó visszatéríttetése


Amennyiben egy belföldön letelepedett adóalany egy másik tagállamban szolgáltatást vesz igénybe vagy onnan terméket szerez be és ennek kapcsán a másik tagállamban jogszerűen hozzáadottérték-adót számítanak fel, akkor a belföldi adóalanyt áfa-visszatérítési jog illeti meg. Az adóalanyok az ELEKÁFA nyomtatványon, országonként kérhetik a megfizetett adó visszatérítését a magyar adóhatóságtól. Ha az érintett tagállam jogszabályai szerint az adott termékre vagy szolgáltatásra adólevonási tilalom vonatkozik, akkor annak visszatéríttetésére a külföldi adóalany sem jogosult.

 

Tekintettel a Brexitre, 2021. április 1-től az Egyesült Királyság irányába már nem nyújtható be sem áfa-visszatérítési kérelem, sem kiigazítási nyilatkozat, mivel az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül. A Kilépési Megállapodás értelmében Észak-Írország viszont az általános forgalmi adó szempontjából speciális státuszt élvez. Ezt azt jelenti, hogy 2020. december 31. után Észak-Írország uniós tagállamként kezelendő a termékértékesítések vonatkozásában, a szolgáltatások szempontjából viszont az Egyesült Királyságot – beleértve Észak-Írországot is – egységesen harmadik országnak kell tekinteni.Külföldi adóvisszatérítésre az a belföldön letelepedett adóalany jogosult, aki  

  • Nem rendelkezik székhellyel vagy állandó telephellyel abban a tagállamban, ahonnan a hozzáadottérték-adót visszatérítteti,
  • A visszatérítési időszakban nem végzett olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelynek teljesítési helye a visszatérítés helye szerinti tagállam,
  • Adóköteles tevékenységhez használja a beszerzett terméket vagy igénybe vett szolgáltatást és nem kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végez,
  • Nem választott alanyi adómentességet,
  • Nem minősül kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak.

 

A kérelem benyújtásának módja:

  • A másik tagállamban felszámított adó-visszatérítési kérelmet az adóalany a saját tagállami adóhatóságán keresztül nyújthatja be elektronikus formában (Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ELEKÁFA nyomtatványon), melyet a saját tagállami adóhatóság továbbít a visszatérítés helye szerinti ország adóhatóságának.
  • Ha harmadik országban felszámított adót téríttet vissza az adóalany, akkor közvetlenül az adott ország adóhatóságához kell benyújtani a kérelmet.

 

Visszaigényelhető összegek:

  • Abban az esetben, ha a visszatérítési kérelem három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időszakot foglal magában, bizonyos tagállamok esetén (pl. Ausztria, Németország, Csehország, Olaszország, Spanyolország) a hozzáadottérték-adó összege nem lehet kevesebb 400 eurónál.
  • Amennyiben a kérelem egy naptári évre, vagy egy naptári év fennmaradó részére vonatkozik, akkor a hozzáadottérték-adó összege nem lehet kevesebb 50 eurónál.


Kérdés esetén szívesen állunk az Önök rendelkezésére!