Külföldi általános forgalmi adó visszatéríttetése


Amennyiben egy belföldön letelepedett adóalany az adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében egy másik tagállamban szolgáltatást vesz igénybe illetve onnan terméket szerez be és ehhez vagy az ebbe a tagállamba irányuló termékimporthoz kapcsolódóan a másik tagállamban jogszerűen hozzáadottérték-adót számítanak fel, akkor a belföldi adóalany áfa-visszatéríttetésre jogosult. Az adóalanyok az ELEKÁFA nyomtatványon, országonként külön-külön lapon kérhetik a megfizetett adó visszatéríttetését a magyar adóhatóságtól. A magyar adóalanyok az Európai Unió tagállamai mellett viszonossági alapon Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Szerbia, Törökország esetében, valamint az Egyesült Királyság esetében a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló Megállapodás Írországról/Észak-Írországról szóló Jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével kérhetik az adó visszatérítését. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi áfa visszatérítésénél minden esetben az adott forrásország szabályrendszere mérvadó, tehát ha az érintett tagállam jogszabályai szerint az adott termékre vagy szolgáltatásra adólevonási tilalom vonatkozik, akkor annak visszatéríttetésére a külföldi adóalany sem jogosult.  

 

Külföldi adóvisszatérítésre az a belföldön letelepedett adóalany jogosult, aki   

  • Nem rendelkezik székhellyel vagy állandó telephellyel abban a tagállamban, ahonnan a hozzáadottérték-adót visszatérítteti,  
  • A visszatérítési időszakban nem végzett olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelynek teljesítési helye a visszatérítés helye szerinti tagállam,  
  • Adóköteles tevékenységhez használja a beszerzett terméket vagy igénybe vett szolgáltatást és nem kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végez,  
  • Nem választott alanyi adómentességet,  
  • Nem minősül kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak.  

 

A kérelem benyújtásának módja:  

  • A másik tagállamban felszámított adó-visszatérítési kérelmet az adóalany a saját tagállami adóhatóságán keresztül nyújthatja be elektronikus formában (Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ELEKÁFA nyomtatványon), melyet a saját tagállami adóhatóság továbbít a visszatérítés helye szerinti ország adóhatóságának. 
  • Ha harmadik országban felszámított adót téríttet vissza az adóalany, akkor közvetlenül az adott ország adóhatóságához kell benyújtani a kérelmet.  

 

Visszaigényelhető összegek:

  • Abban az esetben, ha a visszatérítési kérelem három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időszakot foglal magában, bizonyos tagállamok esetén (pl. Ausztria, Németország, Csehország, Olaszország, Spanyolország) a hozzáadottérték-adó összege nem lehet kevesebb 400 eurónál. 
  • Amennyiben a kérelem egy naptári évre, vagy egy naptári év fennmaradó részére vonatkozik, akkor a hozzáadottérték-adó összege nem lehet kevesebb 50 eurónál.  

 

Kérdés esetén szívesen állunk az Önök rendelkezésére!