Számviteli tanácsadásSzámviteli tanácsadás

Könyvelő szakembereink támogatást nyújtanak a számviteli szabályzatok megfelelő elkészítésében, a létező szabályzatok felülvizsgálatában, a számviteli nyilvántartások, a könyvvezetés folyamatos, szabályszerű működtetésében, az esetlegesen felmerülő új gazdasági események kezelésében.

A komplex számviteli kérdésekben nyújtott segítségen túl megvizsgáljuk már elkészített szabályzatait (számviteli politikáját, szöveges számlarendjét, pénzkezelési szabályzatát, felesleges, selejtes, csökkent értékű eszközök elszámolásának szabályait, stb), hogy azok tartalma megfelel –e a hatályos törvényi előírásoknak.

Számviteli tanácsadási szolgáltatásainak célja, hogy segítsen eligazodni a folyamatosan változó nemzetközi és hazai számviteli szabályozások előírásai között. Munkatársaink magasan képzett, több éves tapasztalattal rendelkező számviteli szakemberek, akik folyamatos továbbképzésekkel tartják frissen tudásukat és készülnek fel a várható változásokra annak érdekében, hogy ügyfeleink kérdéseire ne csak a jelenleg érvényben lévő szabályok, hanem azok várható változásainak figyelembe vételével tudjanak magas színvonalú választ adni.

Számviteli szakembereink folyamatos vagy eseti tanácsadást nyújtanak a jogszabályoknak való megfelelés biztosításában, szabályzatok elkészítésében vagy felülvizsgálatában, az új gazdasági események könyvelési és adminisztrációs kezelésében.


Beszámoló készítés

Beszámoló készítés folyamata során a gazdálkodó szervezeteknek minden olyan eseményről folyamatos nyilvántartást kell vezetniük, amely tevékenységük során fordul elő és kihat vagyoni, pénzügyi vagy jövedelmi helyzetükre. A könyvvezetés keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét befolyásoló gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja. Munkatársaink közreműködnek az éves beszámolók, időszaki beszámolók, konszern beszámolók összeállításában.


Pénzügyi jelentések

A vállalatok működésének eredményességét, hatékonyságát a vezetők a megfelelő minőségű és időben rendelkezésre álló pénzügyi jelentések alapján tudják figyelemmel kísérni. 

A megfelelő üzleti döntések meghozatalához elengedhetetlen a pénzügyi információk (cash-flow, mérleg, eredménykimutatás, és mindez összehasonlítható adatokkal) rendelkezésre állása.


Átalakulással kapcsolatos tanácsadás

Egy cég vagy cégcsoport átstrukturálása összetett folyamat, professzionális projektmenedzsmentet és speciális szaktudást igényel, amihez gyakran nem állnak rendelkezésre belső erőforrások.

Egy sikeres átalakuláshoz adózási, számviteli, jogi szaktudás és a folyamat egészének adminisztratív ismerete szükséges, hogy az új cégstruktúra cégbírósági bejegyzéséig minden szabályozási követelménynek megfeleljenek a társaságok.

A tulajdonosoknak és a menedzsmentnek a folyamat során több kritikus döntést kell meghoznia, amelyekhez megfelelő információk és ismeretek szükségesek, hogy az átalakulás ne csak adminisztrációs, hanem – lehetőség szerint – értéknövelő folyamat is legyen.


Felkészült munkatársaink készen állnak, hogy a vállalkozása során felmerült számviteli kérdésekre megadják Önnek a választ. Keressen minket bizalommal!


Kapcsolat:


Horváth Gabriella

Partner

E-mail


Varga Julianna

Partner

E-mail