Könyvvizsgálat


Könyvvizsgálat

A Molnár & Partners Könyvvizsgáló Kft. saját módszertant használ (Egységes Audit Módszertanát (EAM)), amelynek célja, hogy megfelelő szakértelemmel és biztonsággal nyújtsa könyvvizsgáló szolgáltatásait partnerei számára. Módszertanunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) előírásainak figyelembevételével dolgoztuk ki.

Kiemelt hangsúlyt fordítunk a magasan képzett szakemberek alkalmazására, illetve folyamatos fejlesztésükre és az iparági területek teljeskörű megismerésére. Ezeket figyelembe véve alakítjuk ki munkacsoportjainkat a könyvvizsgálatok során.

Az EAM megalkotása során kiemelt hangsúlyt fordítottunk a biztonsági felvetések megoldására, melynek alapjait a titoktartási szerződések és az ehhez kapcsolódó hozzáférések kezelése adja. Társaságunknál a legbiztonságosabb adatbekérési csatornák alkalmazására van lehetőség. Emellett cégünk még saját munkavállalóit is szabályozza a hozzáférések tekintetében, így csak azokhoz az adatokhoz férnek hozzá, amelyek előre meghatározott tervezések során hozzájuk rendeltek.

A Könyvvizsgálati szolgáltatások hatékonyságának javítása érdekében dinamikus auditot végzünk, amelyet saját digitális adatfeldolgozó részlegünk végez (Audit Back Office -ABO). Az ABO számos automatizált  elemzést végez a könyvvizsgálataink során. Az általunk fejlesztett auditeszközök hozzájárulnak nagy mennyiségű adatállományok rövid idejű feldolgozásának kivitelezésére. Teljesen nyers digitális adatokkal dolgozunk, ezáltal kevesebb időráfordítás szükséges az Ügyfelek részéről az adatok átadására, ezzel is növelve a könyvvizsgálati hatékonyságot.


A Molnár & Partners Egységes Audit Módszertan (EAM) lépései 

1. Megbízás elfogadása és ütemezés

Ügyfelünkkel kapcsolatos adminisztrációs teendők elvégzése (megbízási szerződés megkötése, ügyfél-azonosítás elvégzése, a Társaság rögzítése a rendszereinkben) az alapfeltétele a tervezés előkészítésének. Az adminisztrációt követően Ügyfelünk igényeihez igazodva az ütemezési fázisban meghatározzuk a könyvvizsgálat időbeosztását, az elő- és fővizsgálat pontos idejét, valamit a záradék és a csoportjelentés elkészítésének határidejét.

 

2. Kockázati területek meghatározása

Elővizsgálatunk során elsődleges célunk, hogy megismerjük a Társaság működését, az egyes folyamatokba épített kontrollokat és a kockázatosnak ítélt területeket beazonosítsuk. Az elvégzett tesztek eredménye befolyással bír a fővizsgálati eljárások terjedelmére. Már az elővizsgálati periódusban törekszünk arra, hogy a lezajlott vagy folyamatban lévő gazdasági tranzakciókat az üzleti év korai szakaszában megvizsgáljuk, ezáltal az esetleges kockázatokra már a felmerülésükkor fel tudjuk hívni a Társaság figyelmét.  Kockázatbecslési eljárásaink alapján elkészítjük a tervezési dokumentációt, amely meghatározza azokat a területeket, amelyek az adott év könyvvizsgálati súlypontjait jelentik.

 

3. Könyvvizsgálati eljárások, tesztek

Az éves beszámoló vizsgálata során munkatársaink már a beszámoló összeállításának folyamatába bekapcsolódnak, hogy ezzel is segítsék, megelőzzék a zárási munka során felmerülő kérdéseket, problémákat. A könyvvizsgálati munka módszerei, eljárásai és az alkalmazott technikák alapvetően a magyar könyvvizsgálati standardokon, valamint a nemzetközi és pénzügyi vizsgálati előírásokon alapulnak. A hatékony vizsgálatok elvégzésének alapja a számítógépes adatelemzési technikák alkalmazása. Abban az esetben, ha eltérést tárunk fel vagy ellentmondásokat azonosítunk, azt jelezzük a Társaság felé és- amennyiben szükséges további tesztekkel bővítjük a vizsgálatunkat.

 

4. Összegzés

A könyvvizsgálat során megszerzett bizonyítékok alapján kialakítjuk véleményünket, elkészítjük a független könyvvizsgálói jelentést.

Néhány kiemelt területen is következtetéseket vonunk le, úgy mint a jogi és peres ügyek, csalási kockázat, adózást érintő kérdések.

Amennyiben a könyvvizsgálati eljárásaink során a belső ellenőrzési és számviteli rendszerben gyengeséget vagy hiányosságot tárunk fel, ezek kockázatára vezetőségi levélben hívjuk fel a Társaság figyelmét, és konstruktív javaslataink megtételével igyekszünk hozzájárulni a Társaság belső folyamatainak fejlesztéséhez.

Szakembereink folyamatos képzésének és a minőségbiztosítási rendszerünknek köszönhetően garantáljuk a könyvvizsgálat szakmai standardoknak megfelelőségét és magas színvonalát.

 Gulyás Péter

Partner

E-mail