Transzferár szolgáltatások


A Molnár & Partners Kft. számos, multinacionális vállalatcsoport tagjaként működő magyarországi vállalkozásnak nyújt transzferárazással kapcsolatos szolgáltatásokat évek óta változatlanul magas színvonalon. 


Abban az esetben, amikor egy tulajdonosi körbe, érdekkörbe több vállalkozás is tartozik, azaz vállalatcsoportról vagy cégcsoportról beszélünk, akkor – mivel a döntéshozatal jellemzően egy kézben összpontosul – olyan döntések születhetnek, melyek a piaci viszonyoktól eltérőek lehetnek. Legjellemzőbb példája ennek az ár, hiszen vállalatcsoporton belüli cégek egymás közötti ún. transzferárai sokszor eltérnek a szokásos piaci áraktól, ami az egyes cégek jövedelmezőségét, profitját és eredményét befolyásolja, így kihatással van az adófizetési kötelezettségre is. A kapcsolt felek közötti ügyletek tekintetében a vállalkozásoknak a szokásos piaci ár elvének érvényesülését biztosítaniuk kell. A  társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv) 18. §-ban rendelkezik a kapcsolt vállalatok közötti árak szokásos piaci árra történő módosításáról, illetve arról, milyen módszerrel lehet meghatározni a szokásos piaci árat.

Tapasztalt kollégáink AMADEUS, TP Catalyst, illetve Opten adatbázis lekérdezések segítségével is ellenőrzik  a jogszabályi megfelelést. A társasági adó törvény értelmében az adóalanyoknak a szokásos piaci árat minden esetben meg kell határozniuk. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben nyilvántartási kötelezettsége is keletkezhet az adózónak. Ez nevezzük transzferár nyilvántartási kötelezettségnek.

A szokásos piaci ár elvének érvényesülését az egyes adóévben kapcsolt felekkel megvalósított ügyletekre vonatkozóan a transzferár nyilvántartás, vagy más néven transzferár dokumentáció hivatott bemutatni. Ezt nem csak azoknak javasolt elkészíteni, akik a 32/2017 NGM Rendelet értelmében transzferár nyilvántartásra kötelezettek, hanem minden olyan vállalkozásnak, amely kapcsolt vállalkozásával üzleti kapcsolatban áll. Egy esetleges adóellenőrzéskor ezeket a dokumentumokat a transzferár dokumentációs kötelezettséggel érintett adózóknak az adóhatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk, a dokumentációs kötelezettséggel nem érintett adózóknak nagy segítséget jelenthetnek annak alátámasztásában, hogy a szokásos piaci ár elve érvényesült elszámolásaikban.

Ugyanakkor azt is fontos megjegyeznünk, hogy a transzferár dokumentáció nem egy életre szóló dokumentum. Óriási kockázatot vállalnak azok a társaságok, amelyek csak egy vagy egy-két évre vonatkozóan készítik el transzferár nyilvántartásaikat, és abban bíznak, hogy az majd évekig biztonságot ad számukra egy transzferárat is érintő ellenőrzéskor. A transzferár dokumentáció készítésére vonatkozó hatályos 32/2017 NGM Rendelet szerint a dokumentációt évente szükséges elkészíteni.  Azt valljuk, hogy ügyfeleinkkel folyamatosan együtt kell dolgoznunk, évről évre szükséges elkészíteni számukra a megfelelő transzferár dokumentációt.

Cégünk már elkészült transzferár dokumentációk átnézését javítását, aktualizálását is vállalja, ezzel is támogatva ügyfeleit abban, hogy a jogszabályi követelmények teljesülését biztosíthassák.

A transzferár dokumentációknak a hazai jogszabályok értelmében - összhangban az ezen a területen nemzetközileg figyelembe veendő OECD iránymutatásokkal - a vállalatcsoport bemutatását szolgáló fődokumentumból (Master File), és az érintett adózóra, annak kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteire kiterjedő helyi dokumentumból (Local File) kell állniuk. Társaságunk mind a fődokumentum, mind a helyi dokumentum elkészítését vállalja magyar és idegen nyelven (angolul, németül) is.


Fődokumentum (Master File):

Fődokumentumot akkor kell készíteni, ha van legalább egy olyan kapcsolt ügylet, amely nem mentesült a transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség alól. A fődokumentum (Master File) a teljes csoportra vonatkozó, transzferárazás szempontjából lényeges információkat tartalmazza, amely összeállításához adott esetben a csoport (regionális) központjának a közreműködésére is szükség lehet. Fődokumentum nélkül a transzferár nyilvántartás nem teljes.


Helyi dokumentum (Local File):

A helyi dokumentum (Local File) tartalmazza a nyilvántartást készítő adózó bemutatását (menedzsment bemutatás, csoporton belüli riportolás rendszere, szervezeti ábra, versenytársak, stratégia, üzleti átszervezések a tárgyévben és előző évben, stb.), emellett minden egyes dokumentálandó tranzakcióra vonatkozóan tartalmazza többek között:

  • az ügylet, a résztvevő felek, számlázott, teljesített összeg és a szerződés részletes bemutatását (utóbbi másolatát),
  • ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és funkcionális elemzését, beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely változást,
  • a módszerválasztás tesztelését, a módszerek elfogadásának vagy elvetésének indoklását, a legmegfelelőbb módszer bemutatását, a tesztelt fél megnevezését és a választás indoklását,
  • kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolását és bemutatását, és azon független vállalkozások releváns pénzügyi adatainak bemutatását, amelyekre a szokásos piaci ár-elemzésben támaszkodtak, beleértve az összehasonlító elemzés módszertanának leírását és ezen információk forrását,
  • az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatását és részletes indokolását, továbbá annak megjelölését, hogy a kiigazítás a tesztelt fél, az összehasonlítható független ügylet vagy mindkettő adataiban történik,
  • annak részletes bemutatását, hogy az ellenőrzött ügyletek során a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási módszeren alapuló szokásos piaci árnak megfelelően alakították ki az árat,
  • a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi információk összefoglalását,
  • annak lényegre törő bemutatását, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz.


Legyen szó Master File-ról, vagy Local File-ról, transzferár dokumentáció készítésével kapcsolatban keressen minket bizalommal!

Szabados Éva

Igazgató

E-mail