Kibővült az innovációs járulék fizetésre kötelezettek köre


Egy jogszabályváltozás következtében 2022. augusztus 27-től az innovációs járulékfizetési kötelezettség már kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozásnak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti telephelyére (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is).

A külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerinti telephelye alatt az olyan vállalkozási forma értendő, amelynél a külföldi vállalkozásnak belföldi telephelye keletkezik a vonatkozó kettős adóztatási egyezmény, illetve a társaságiadó-törvény értelmében, és egyben állandó üzleti létesítménnyel (ingatlannal) is rendelkezik, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat.

 

A külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerinti telephelye  innovációs járulékelőleg és járulék fizetésére az alábbiak szerint köteles.

 

A járulékelőleg- megállapítási, -bevallási és -fizetési szabályok

 

A 2022. adóévi járulékelőleg:

A járulékelőleg-megállapítási időszak 2022.08.27-től  2022. év végéig tart. A járulékelőleg megállapításának, bevallásának és befizetésének határideje is 2022. október 20. Az innovációs járulékelőleg összegét a 2022. augusztus 27. és a 2022. adóév végéig tartó időszakra számított, várható fizetendő innovációs járulék alapján kell megállapítani.

 

2023. I. és II. negyedévi járulékelőleg:

A járulékelőleg megállapításának és bevallásának határideje szintén 2022. október 20. A 2023. adóév első és második negyedévére eső járulékelőleget az adott negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megfizetni.

A 2023. I. és II. negyedévi járulékelőlegek összege a teljes 2022. adóévre számított, várható fizetendő innovációs járulék 25 %-a.

 

A fentek alapján tehát a külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerinti telephelyének 2022. évben csak egy alkalommal kell a járulékelőlegről bevallást benyújtani 2022. október 20-ig.

A 2249 jelű nyomtatvány 03 lapját kell kitölteni, ehhez először a járulékelőleg bevalláson a „Külföldi vállalkozás magyarországi telephelye” nyilatkozati mezőt jelölni kell.

 

A 2022. (tört) évi járulékkötelezettség meghatározása az éves bevallásban:


A 2022. adóévi járulékkötelezettséget az adózó választása szerint az alábbi módszerek egyikével határozhatja meg:

  • a teljes 2022. évre számított járulékkötelezettségnek a 2022. adóév hatálya alatti napokkal arányosan számított összegében, vagy
  • az adózó nyilvántartásainak a járulék hatálya alá kerülést megelőző napra készített zárását figyelembe véve számított járulékkötelezettséggel csökkentett összegében.

 

Az éves járulékkötelezettséget a társaságiadó-bevallásban kell bevallani a bevallás benyújtási határidejéig, amely a naptári évvel megegyező üzleti évvel rendelkező adózók esetében az adóévet követő év május 31. Ez a dátum egyben az éves adófizetési kötelezettség megfizetési-, illetve a túlfizetés visszaigénylési határideje.