IFRS tanácsadás


IFRS tanácsadás

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása egyre elterjedtebb a hazai számviteli gyakorlatban is.

Míg a nemzetközi multinacionális cégcsoportok egységes keretrendszerként általában az IFRS-eket használják hosszú évek óta, a hazai vállalatok is egyre gyakrabban találkoznak a nemzetközi számviteli kérdések kihívásaival, mivel a társaságok egy része számára kötelező, nagy részüknek pedig lehetőség a magyar számviteli szabályok helyett az IFRS alapján elkészíteni a beszámolójukat.

A mai gyorsan változó szabályozási környezetben fokozottan nehéz a társaságok számára, hogy az új beszámolási követelményekkel lépést tartsanak. Most, amikor az IFRS-ek világszerte több mint 100 országban elfogadott számviteli standardnak minősülnek, minden eddiginél fontosabb, hogy a társaságok naprakész tanácsot kapjanak a beszámolási követelmények küszöbön álló változásairól és ezek társaságukra gyakorolt esetleges hatásairól.

IFRS tanácsadási szolgáltatást nyújtunk többek között egyedi, lényeges tranzakciókra vonatkozó összetett számviteli kérdések IFRS-elvek szerint történő kezelésében, új IFRS standardok implementációjában, valamint a halasztott adó számításához kapcsolódó és cash-flow kimutatás összeállításával kapcsolatos tanácsadási projektekben. 


IFRS-re történő átállás

Az üzleti tevékenység növekvő globalizációja, és ebből következően a befektetők átlátható, összehasonlítható pénzügyi információk iránti igénye teszi szükségessé a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS-eket).

A szabályozói környezet változása mérföldkő az IFRS-ek hazai alkalmazása tekintetében. Lehetőséget teremt a hazai vállalkozásoknak, hogy nemzetközi szinten érthető, összehasonlítható, a számviteli folyamatokat azok valódi tartalma alapján bemutató egyedi beszámolókat készítsenek a velük kapcsolatban álló érintettek számára.

Az áttérés hatással lesz a teljes szervezetre, ennélfogva nem elegendő a számviteli ismeretek. Jártasnak kell lenni az áttérési folyamat minden elemének kezelésében, és széleskörű tapasztalatokkal kell rendelkezni az összetett, globális, projektek sikeres lebonyolításában és irányításában. Munkatársaink segítenek az áttérés lebonyolításában.


IFRS Standardok

A standardok sok esetben választási lehetőséget biztosítanak a számviteli elszámolás módjában, amelynek jelentős hatása lehet a pénzügyi beszámolóra.

Az IFRS-ek szerinti kiegészítő információk pedig részletes, pontos és összehasonlítható bemutatást tesznek szükségessé, ami felkészülést és többleterőforrást igényel a számviteli szakemberek részéről.

A könyvvizsgálat, könyvelés és tanácsadás területén szerzett több évtizedes gyakorlatunkkal, a háttérben támogatjuk ügyfeleinket az IFRS-ekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában akár az IFRS-ek bevezetését megelőzően, akár az IFRS szerinti számviteli rendszer napi működtetése során.

 

Kapcsolat:

Gulyás Péter


Partner


E-mail