GDPR tanácsadás


A mai világban kis- és középvállalkozóként is nagyon sok adattal van dolgunk, gondoljunk csak az ügyfelekről készített listákra, a munkavállalók különféle adataira, a felvételizők önéletrajzára, melyeket őrzünk, gyakran már azt sem tudjuk miért. 2018. május 25-től a magánszemélyek adatainak védelmét Magyarországon is az új európai uniós adatvédelmi rendelet szabályozza.

Az adatvédelem kiemelt fontosságú lett a GDPR életbelépése után, így a rendelet által előírt követelményeknek az Ön cégének is meg kell felelnie. A GDPR a General Data Protection Regulation kezdőbetűiből képzett mozaikszó, magyarul általános adatvédelmi rendelet. 2018 májusától lépett életbe az EU 28 tagállamában, így Magyarországon is, és alapjaiban forgatja fel a korábbi adatvédelmi rutint. Nem véletlen, hogy a legszigorúbb rendeletek között tartják számon: a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi Hivatal) akár 20 millió euróig (6 milliárd Ft) terjedő büntetést is kiszabhat azokra, akik nem tartják be az adatvédelmi szabályokat.

Ehhez a megfeleléshez GDPR tanácsadás is szükséges lehet. A megfelelés azonban magával vonja a szervezet és adatkezelési eljárásainak átvilágítását, adattérkép készítését, audit lefolytatását, akciótervek készítését, azok végrehajtását, majd a rendszeres felügyeletet.

A cégek sokszor csak akkor figyelnek fel adatkezelési műveleteik szabálytalanságaira, amikor az adatvédelmi hatóság már eljárást folytat velük szemben. Pedig a több millió eurós büntetést érdemes elkerülni és még a hatoság megérkezése előtt GDPR tanácsadók segítségét kérni. Az adatvédelmi audit során felmérjük az ügyfél adatkezeléseit, személyes adatkezeléseit. Az audit eredményei alapján kézzelfogható, gyakorlatias javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy az auditált társaság a lehető leginkább megfeleljen az adatvédelmi szabályozásnak, illetve az arra alapított hatósági és bírósági sztenderdeknek. Az ügyfeleink részére az adatvédelmi audit során felmért információk alapján elkészítjük a társaság belső adatkezelési szabályzatát. A GDPR tanácsadásunk kiterjed a telefon-, e-mail- és internethasználatra, valamint az elektronikus megfigyelés más módszereire (kamerarendszer üzemeltetés, GPS nyomkövetés, beléptető rendszerek). Az ezekre vonatkozó speciális előírások, valamint a hozzájuk kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatók elkészítése mind-mind az adatvédelmi csomagunk részét képezik.

Folyamatosan nyomon követjük az adatkezelés terén történő jogszabályi változásokat. Készséggel nyújtunk felvilágosítást abban, hogy a cégeknek mely változásokkal kell szembenézniük, és azokra hogyan készülhetnek fel. Személyes felmérésünk során az egyes adatkezelési műveleteket, az érintettek körét, az adatkezelés jogcímét felmérjük és javaslatokat teszünk azok megoldására.

Igény esetén a meglévő dokumentációt megvizsgáljuk GDPR megfelelőség szempontjából, és megállapításainkról jelentést készítünk.

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzatcsomag elkészítése során az  az alábbi dokumentumokat készítjük el az ügyfeleink számára:

 

GDPR Szabályzat

Adatkérőlap

Adatkezelés visszavonása

Nyilatkozat személyes adatkezeléshez

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatkezeléshez harmadik személy

Adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére

Adatkezelési tájékoztató harmadik személy részére

Munkavállalói tájékoztató/nyilatkozat

Orvosi alkalmassági vizsgálat tájékoztató

Szerződéskiegészítés természetes személlyel

Jogi személy képviselője nyilatkozat

Incidens napló

Titoktartási nyilatkozat

Automatikus válaszlevél (állásra jelentkezők)

Webes adatkezelési tájékoztató aktualizálása és társaságra szabása

Adatkezelő – adatfeldolgozó szerződés minta

Érdekmérlegelési tesztek (ahol szükséges)

Munkavállalói nyilatkozat

Adatkezelői nyilvántartás

 

Amennyiben segítségre van szüksége vállalkozásának az adatkezelései szabályozásában, jogszabályi megfeleltetésében, keressen minket bizalommal!


Kapcsolat:

Gulyás Péter

Partner

E-mail